Vzor životopisu
Datový analytik

Nevíte jak začít nebo se jen chcete inspirovat?
Můžete jednoduše upravit tento vzor a použít jej pro Váš životopis.

Skrýt

TIPY

EMMA KALINSKÁ
DATOVÝ ANALYTIK

TIPY

Vyberte ...
PT Sans
Roboto
Open Sans
Montserrat
Roboto Condensed
PT Serif
Varela Round
Lora
Lato
Oswald
Raleway
Crimson Pro
Merriweather
Libre Baskerville
Zadejte Vaše jméno
Dále »

O mně

Čísla pro mě nikdy nebyla strašákem. Matematika, Informatika, analytické a logické myšlení byly vždy oblasti, ve kterých jsem vynikala, ale zároveň byly mým koníčkem. Smysl pro strukturu a pořádek dat uplatňuji ve volném čase při zapisování rodinných údajů tvorbou rodinné kroniky a vyhledávání informací v záznamech z matrik.
Skrýt sekci

TIPY

Nechtěné sekce můžete skrýt.

Kontakt

Bratislava
+421 908 573 986
kalinska.e.sc@gmail.com
35 let

TIPY

jazykové znalosti

Český jazyk
Anglický jazyk
Španělský jazyk

TIPY

Skrýt sekci

Silné stránky

zodpovědnost
preciznost
zaměření na detail
analytické myšlení

Zobrazení:

Štítky
Text
Štítky
Skrýt sekci

Pracovní zkušenosti

2015 - trvá
Datový architekt
DŮVĚRA zdravotní pojišťovna, a.s., Bratislava
 • Tvorba a realizace datové strategie zdravotní pojišťovny;
 • Navrhování způsobů zpracování a kontroly kvality výstupů datově-analytické podpory;
 • Odpovědnost za vztah s IT týmem zejména v oblasti IT infrastruktury, nástrojů a změn datového modelu;
 • Témata klientských dat, CRM a BigData.
2012 - 2015
Business analytik
DŮVĚRA zdravotní pojišťovna, a.s., Bratislava
 • Definování problematických oblastí/procesů a navrhování řešení k jejich odstranění;
 • Spolupráce na testování nových funkcionalit interního datového systému s externími dodavateli na změně informačních systémů;
 • Deployment změn;
 • Podpora provozu - včetně řešení vybraných incidentů z provozu.
2008 - 2012 (2010 - 2012 MD/RD)
Risk analytik - junior
Slovenská sporiteľňa, a.s., Senec
 • Vývoj a monitoring modelů pro rizikové parametry;
 • Vývoj, implementace a monitoring modelů kreditního rizika (PD, LGD, CCF);
 • Realizace technického provedení, aplikace programovacích schopností v programovacím prostředí jazyka SAS, práce s daty;
 • Sladění modelů s požadavky evropské i slovenské legislativy, sledování nejnovějších trendů modelování kreditního rizika ve světě.

TIPY

Uveďte pracovní zkušenosti od nejnovějších po nejstarší.
Skrýt sekci

Vzdělání

2003 - 2008
Operační výzkum a ekonometrie (Ing.)
Ekonomická univerzita Bratislava, Fakulta hospodářské informatiky
 • Modelový přístup a kvantitativní metody v prostředí informačních systémů;
 • Využití metodologického aparátu operačního výzkumu a ekonometrie při řešení ekonomických problémů;
 • Ekonomická teorie a znalosti z využívání kvantitativních metod a výpočetní techniky při řešení analytických a rozhodovacích ekonomických úkolů.
1995 - 2003
Všeobecné osmileté gymnázium
Gymnázium Antona Bernoláka, Senec

TIPY

Skrýt sekci

Dovednosti

UML2
Bizzdesign
SAS
SPSS
Pythone
SQL
Skrýt sekci

Ocenění

2002/2003
1. místo - celostátní kolo
52. ročník Matematické olympiády
Skrýt sekci