Vzor motivačního dopisu
Datový analytik

Nevíte jak začít nebo se jen chcete inspirovat?
Můžete jednoduše upravit tento vzor a použít jej pro Váš motivační dopis.

Emma Kalinská

TIPY

Vyberte ...
PT Sans
Roboto
Open Sans
Montserrat
Roboto Condensed
PT Serif
Varela Round
Lora
Lato
Oswald
Raleway
Crimson Pro
Merriweather
Libre Baskerville
Zadejte Vaše jméno
Dále »

Kontakt

Bratislava
+421 908 573 986
kalinska.e.sc@gmail.com

TIPY

Národní centrum zdravotnických informací
Veronika Frídlová
Lazaretská 26 
811 09 Bratislava
11. března 2020

Vážená paní Frídlová,

ráda bych reagovala na zveřejněnou nabídku Datový specialista inzerovanou na www.istp.sk. V přiloženém strukturovaném životopise si můžete přečíst shrnutí mých dosavadních pracovních zkušeností a vzdělání. Touto cestou bych se Vám ráda více představila.
 
Už během studia na gymnáziu jsem měla ráda předměty, které vyžadovaly analytické myšlení a pozornost, jako matematika či informatika. V posledním ročníku studia jsem se umístila na 1. místě celostátního kola matematické olympiády. Nespadala jsem do majority studentů, kteří by nejraději matematiku z povinných předmětů vyloučili. Měla jsem štěstí na mentory, středoškolské učitele, kteří mi ukázali cesty, jak dále mou matematickou vášeň rozvíjet. Když jsem zjistila, že kromě obecné matematiky existuje i pojistná matematika, finanční matematika, matematická statistika, aktuárství či kvantitativní metody v ekonomii, věděla jsem, že volba vysoké školy bude jednoznačná.

Po absolvování Fakulty hospodářské informatiky Ekonomické univerzity v Bratislavě, kde jsem se naučila zpracovávat data pomocí kvantitativních metod a ekonometrie s využitím základů programování a výpočetní techniky, jsem zůstala působit v oboru. Jako absolvent jsem nastoupila do bankovního sektoru, kde jsem byla zodpovědná za vývoj, implementaci a monitoring modelů úvěrového rizika. Uplynulých 7 let pracuji v sektoru zdravotního pojištění u soukromého poskytovatele, kde jsem se nejprve jako Business analytik a později Datový architekt podílela na navrhování způsobů zpracování a kontroly dat, deploymentu změn a poskytování vstupů pro CRM a BigData analýzy. Ovládám několik programovacích jazyků a programů správy datových modelů.

V aktuálním zaměstnání jsem spokojená a práce mě naplňuje, ale velmi mě ve Vaší nabídce pro pozici datový specialista oslovila možnost podílet se na projektu tvorby elektronického zdravotnictví (e-health). Jelikož se považuji za člověka, který rád řeší rébusy a vzniklé problémy v systému, měření datové kvality, vyhodnocování a kontrola naplňování pravidel kvality dat, či řešení rozporů referenčních údajů jednotlivých registrů by mě v práci velmi motivovaly.

Ráda řeším úlohy samostatně, ale i v týmu, jsem schopná vnímat souvislosti a vazby dat a ve vedoucí pozici, kterou aktuálně zastávám, jsem nabyla komunikační, organizační a koordinační schopnosti. Ve volném čase ráda řeším sudoku, hraji s rodinou a přáteli vědomostní společenské hry a pro vyvětrání hlavy od čísel si ráda zaběhám okolo Seneckých jezer. Neobvyklým hobby je vedení rodinné kroniky a studování zápisů z matriky, které se týkají mých předků či známých rodáků z našeho města.

Věřím, že osobní setkání by Vám umožnilo zjistit, jestli bych byla vhodným doplněním týmu odborníků, jež má Národní centrum zdravotnických informací. Ráda bych se při příležitosti pohovoru více věnovala i odborné stránce a průniku mých zkušeností s Vašimi požadavky.
S pozdravem,
Emma Kalinská