V níže uvedeném vzoru motivačního dopisu postupně vyplňte Vaše údaje, následně si Váš dopis můžete uložit ve formátu PDF.

,
,

Motivační dopisS pozdravem


.....................................................
Ing. Petr Novák