Otázky - nevhodné, nejčastější a ty, které se můžete na pohovoru ptát vy

Lenka Jusko

Nevhodné otázky

Začněme těmi, které jsou nevhodné a ve skutečnosti by neměly mít na pracovním pohovoru místo. Hovoří o neprofesionálním personalistovi. Navíc některé z otázek zákon považuje za diskriminační a nepřípustné. Pracovní pohovor není rentgenové vyšetření a to, jak do vás vidí potenciální zaměstnavatel, by mělo mít své hranice.

Otázky na pohovoru

Přehled oblastí, na které by se vás ptát neměli:

 • Otázky týkající se náboženství, víry, sexuální orientace;
 • Otázky týkající se manželství, rodinného stavu, dětí, touhy mít děti, partnerství;
 • Otázka těhotenství;
 • Otázka zdraví;
 • Otázka dluhů nebo finanční situace;
 • Otázka o členství v odborech, stranách nebo sdruženích.

Jak se vypořádat s otázkami, které pronikají do vaší osobní sféry? Pokuste se zůstat v klidu. Stručně zvažte, zda by otázka mohla být pro danou pracovní pozici relevantní. Pokud to tak není, máte na výběr z několika možností: můžete upozornit osobu, se kterou hovoříte, na nevhodnost otázky, nebo odmítnout odpovědět na otázku, případě odpovědět na otázku: pravdivě, nebo v tomto případě i nepravdivě. Elegantní a diplomatická odpověď je: „Rád bych věnoval tento čas mým pracovním zkušenostem a dovednostem, které by mohly být přínosem pro vaši společnost“.

Příklad:

Otázka: „Plánujete v dohledné budoucnosti děti?“ Je to zjevně nevhodná otázka. Pokud opravdu chcete mít děti v nepříliš vzdálené budoucnosti, můžete odpovědět několika způsoby:

Věcná odpověď: „V této souvislosti nemám co skrývat, ovšem myslím si, že pro potřeby výběrového řízení se nemusí řešit otázky, které se týkají mého soukromého života.“

Humorná odpověď: „Nevěděla jsem, že je to požadavek na tuto pracovní pozici. Přehlédla jsem tento bod v inzerovaných požadavcích?“

Čestná odpověď: „V současnosti ne, ale za pár let to nevylučuji.“

Nečestná odpověď: „Moje kariéra je pro mě důležitější než děti, a proto jsou mé profesionální cíle na prvním místě."

Nejčastější otázky

Pracovní pohovor slouží k vzájemnému poznávání kandidáta a společnosti. Personalista chce poznat osobnostní profil kandidáta. Kandidát má také možnost lépe poznat společnost. Životopis naplněný informacemi o vás již četli, nyní vás chtějí lépe poznat. Příprava na nejčastěji kladené otázky na pracovních pohovorech může často ovlivnit vaše šance.

Jedním z nejlepších způsobů, jak se nenechat zaskočit, je připravit se.

Váš stres a nervozita na pracovním pohovoru mohou pokazit vyhlídky na vysněnou práci. Jedním z nejlepších způsobů, jak se nenechat zaskočit, je připravit se. Některé z otázek se objevují tak často, že si můžete předem připravit svou „neodolatelnou“ odpověď. Procvičte si odpovědi před zrcadlem, nebo požádejte přítele nebo člena rodiny, aby si vyslechl vaše odpovědi na následující otázky.

Příklady otázek zaměřených na pracovní zkušenosti, působení v kolektivech a úspěchy

 • Co by o vás řekli vaši podřízení?
 • Jaké byly silné a slabé stránky vašich nadřízených?
 • Pokud bych teď zavolal vašemu nadřízenému a zeptal jsem se ho, v jaké oblasti byste se mohli zlepšit, co by řekl?
 • Co se vám na práci v tomto odvětví líbí nejvíce?
 • Jste ochoten pracovat nad rámec pracovní doby?
 • Čeho byste chtěli dosáhnout během prvních 30 dní/60 dní/90 dní na této pozici?
 • Nestihli jste někdy pracovní deadline, jak jste to řešili?
 • Proveďte nás vašimi pracovními zkušenostmi uvedenými v životopisu.
 • Proč bychom vás měli zaměstnat?
 • Jste ochoten pracovat přes svátky a víkendy?
 • Jak byste komunikovali s naštvaným nebo rozzuřeným zákazníkem?
 • Jaké jsou vaše kariérní cíle?
 • Jak by charakterizovali kolegové spolupráci s vámi?
 • Kdy je z vaší strany možný nástup?
 • Ve vašem životopise jsou časové mezery: Co jste dělali mezi prací X a prací Y?
 • Jaké jsou tři věci, které by váš bývalý nadřízený chtěl, abyste vylepšili?
 • Pracujete raději v týmu nebo samostatně?
 • Jak dlouho si v současnosti hledáte práci a proč?
 • Jste v této době zařazený i do jiných výběrových řízení?

Příklady otázek zaměřené na vaši motivaci a osobnostní rysy

 • Jak pracujete pod tlakem?
 • Jak se dokážete vypořádat se změnami?
 • Co Vás motivuje?
 • Kdo je Váš mentor?
 • Kdo je Vaším vzorem?
 • Co vás ráno postaví na nohy a nastartuje?
 • Řekněte nám něco o sobě, co jsme se nemohli dozvědět ze životopisu.
 • Řekněte nám něco o sobě.
 • Jaké jsou vaše silné stránky?
 • Jaké jsou vaše slabé stránky?
 • Máte nějaký zlozvyk, který by byl pro někoho jiného pozitivem?
 • Jak si představujete svou vysněnou práci?
 • Řekněte nám o vašem úspěchu, na který jste nejvíce hrdý.
 • Jak se vyrovnáváte s chybami, kritikou a neúspěchy?
 • Kde se vidíte za 5 let? 10 let?
 • Co nám můžete nabídnout, co ostatní kandidáti ne?
 • Jste připravený se kvůli pracovní příležitosti přestěhovat?
 • Jste ochoten cestovat (služební cesty)?
 • Proč chcete změnit zaměstnání?

Příklady otázek týkajících se zaměstnavatele

 • Co víte o naší společnosti?
 • Znáte konkurenty naší společnosti?
 • Jak jste se dozvěděli o této pracovní nabídce?
 • Jaké je jméno CEO naší společnosti?
 • Proč se ucházíte o pracovní pozici u nás?
 • Na jaké otázky jsem se vás ještě neptal a měl bych?
 • Máte otázky týkající se pracovní pozice nebo společnosti?

Příklady otázek bez správné odpovědi

Personalisté rádi zadávají otázky, na které často není důležitá samotná odpověď. Zajímá je způsob, jakým přemýšlíme a reagujeme. Otázky mohou dokonce být i zcela nesouvisející s prací. Překvapit by vás neměly ani praktické a technické úkoly zaměřené na zručnost, pokud se ucházíte o pozici technického zaměření.

 • Pokud byste mohli okamžitě změnit něco na své osobnosti, co by to bylo?
 • Jaká byla poslední kniha, kterou jste četli ve volném čase?
 • Jste vůdce nebo následovník?
 • Jaký je váš postoj k možnosti zvířat na pracovišti?
 • Jaké jsou vaše záliby?
 • Jaký je váš oblíbený web?
 • Co vás zvykne znepokojovat?
 • Jaké je vaše oblíbené zvíře?
 • Jak nosíte poskládané peníze a karty v peněžence?
 • Jak byste někoho propustili ze zaměstnání?
 • Řekněte nám o největší chybě, kterou jste udělali.
 • Řekněte nám nějaký vtip.

Behaviorální otázky

Behaviorální otázky jsou takové, které od kandidáta vyžadují odpovídat na otázky popisem konkrétních situací, v nichž se nacházel, když musel použít určitou zručnost nebo schopnost. Odpovědi by měly poskytovat ověřitelný a konkrétní důkaz o tom, jak jste řešili problémy v minulosti. Je to způsob jak prokázat, co jste schopni udělat v budoucnu pro tohoto potenciálního zaměstnavatele na základě dosavadních pracovních výsledků.

 • Popište nám situaci, kdy jste museli rychle udělat důležité rozhodnutí. O čem jste se rozhodovali? Jaké byly výsledky?
 • V jaké pracovní situací jste se zachovali jako skutečný týmový hráč?
 • Byli jste někdy v pracovní situaci, která byla eticky sporná? Co jste dělali?
 • Pracovali jste někdy na projektu, který se musel během realizace drasticky měnit? Proč? Jak jste se s tím vyrovnali?
 • Uveďte nám příklad problému, se kterým jste se v práci setkali a který jste vyřešili kreativně.
 • Popište nám zkušenost, když jste museli úzce spolupracovat s někým, jehož osobnost byla velmi odlišná od vaší, případně vám byl nesympatický.
 • Popište nám situaci, kdy jste nesouhlasili se svým nadřízeným.
 • Řekněte nám, jak jste se domáhali získání informace od kolegy, který váš požadavek nepovažoval za prioritu a nereagoval.
 • Uveďte nám příklad, kdy jste překročili rámec na vás kladených požadavků na projekt, na kterém jste pracovali.

Ptejte se vy

Při důkladné přípravě na pracovní pohovor se nám vynořují otázky, na které bychom chtěli znát odpovědi. Kladení otázek směrem ke společnosti vyžaduje citlivost. Uvidíte však, že se o společnosti můžete dozvědět mnoho. O otázkách uvažuje vždy předem a přemýšlejte, jak byste mohli danou otázkou ovlivnit postoj potenciálního zaměstnavatele. Ptejte se vždy až na závěr pohovoru. Když dostanete prostor, můžete se personalisty zeptat i takovéto otázky:

 • Plánuje vaše společnost brzy uvést na trh nové produkty nebo služby?
 • Jak ovlivňují společnost současné výzvy v průmyslu?
 • Jaké je procento mužů a žen ve společnosti?
 • Jak se společnost v rámci svých možností snaží snižovat environmentální zátěž?
 • Proč je pozice o kterou se ucházím v současnosti neobsazená?
 • Je možné prohlédnout si prostory, kde se práce provádí?
 • Mohli byste mě seznámit s organizační strukturou oddělení, pod které patří tato pracovní pozice?
 • Které úkoly a kompetence mají podle vašeho názoru pro tuto pozici nejvyšší prioritu?
 • Jak probíhá první den zaměstnance na pracovišti?
 • Jak dlouho trvá zaškolení a kdo jím provádí nového zaměstnance?
 • Jaké jsou možnosti odborného a osobnostního rozvoje na této pozici?
 • Jsou nějaké znalosti, které bych si měl před nástupem doplnit?
 • Kdy mohu očekávat zpětnou vazbu na dnešní setkání, případně informace o dalším postupu?

Přejeme správné otázky a správné odpovědi!

Pomohli jsme? Dejte o nás vědět i dalším!
Autor článku:
Lenka Jusko

Jsem Lenka. Humanitní obory mě zajímali už od střední školy, proto jsem se rozhodla věnovat se na bakalářském stupni Managementu lidských zdrojů, na inženýrském stupni Ekonomice a managementu malých a středních podniků. Později jsem si rozšířila znalosti profesním studiem Executive MBA. Už během studia na vysoké škole jsem pracovala v personální agentuře jako administrátor a recruiter. Hodně jsem se o HR v praxi naučila ve specifických oblastech, kde působili moji další zaměstnavatelé, a to soukromý poskytovatel zdravotnické záchranné služby a později IT společnost. Jinak jsem zejména z masa a kostí, spokojená manželka, matka, patří k nám i pes a kocour, energií mě nabíjí zejména čerstvý vzduch a příroda. Věřím v „Change your thoughts and you change your world.“