Jak probíhá pracovní pohovor

Lenka Jusko

Jeviště - všechny oči se upírají na vás, potíte se pod světly reflektorů. Takový pocit může v nás vyvolat představa pracovního pohovoru. Zkuste však o pohovoru přemýšlet jako o příležitosti prezentovat se. Žádné dva pohovory nejsou identické. Pokud jste se však na pohovor svědomitě připravili teoreticky i prakticky a stejně jste si připravili odpovědi na nejčastěji kladené otázky, nemáte se čeho bát. Zanecháte dobrý dojem a zvýšíte své šance na přijetí do zaměstnání.

Jak probíhá pracovní pohovor

Naplánujte si příchod cca 10-15 minut před dohodnutým termínem pracovního pohovoru. Pracovní pohovory se obvykle konají v prostorách společnosti. Po příjezdu můžete být požádáni (recepční, sekretářkou nebo jiným zaměstnancem) abyste usadili a počkali. Časová rezerva vám poskytne dostatek času na navštívení toalety, úpravu vlasů či šatů, klidně se prodýchat a počkat na osobu, se kterou máte schůzku sjednanou (např. Recruiter). Vidíte ho přicházet rázným krokem s papíry v rukou. Co teď? Naberte odvahu, na pohovor by vás přece nepozvali, kdyby si mysleli, že nejste perspektivní kandidát.

Nezapomeňte si vypnout telefon (nebo alespoň ztlumit vyzvánění), případně jej přepnout do letového režimu!

Pitný režim v létě, v zimě, na pohovoru

První minuty pohovoru jsou většinou neformálnější. Jaký jste měli dosud den, zda jste neměli problém najít sídlo společnosti, nebo zaparkovat. Odpovídejte klidně a neutrálně. Takové rozhovory známe pod názvem "Smalltalk". Je to rozhovor na témata každodenního života, je spontánní a v hovorem jazyce, neexistují proto žádné formální pravidla. Nejvděčnější a nesmrtelná Smalltalk-ová téma je počasí. Zažíváme ho všichni a nikdo z nás s tím neví nic udělat. Umění Smalltalk-u není raketovou vědou, dá se naučit. Elegantně prolomit ledy a zanecháte pozitivní (první) dojem.

Ve většině společností vám po příchodu nebo začátkem pohovoru nabídnou vodu, kávu nebo čaj. Něco z nabízených byste si vybrat měli, budete působit uvolněnější, a zároveň budete mít po ruce tekutinu, kdyby vám vyschlo v hrdle. Během pití budete mít také chvilku vydechnout a uspořádat si myšlenky.

V případě kávy nebo čaje se může stát, že příliš rozptýlí vaši pozornost. Budete čekat na ideální teplotu nápoje, míchání lžičkou může být rušivé pro druhou stranu a konec konců i pro vás. Nejjistější volbou je vždy voda, ale proti gustu...

Co se děje nejčastěji?

Většina pohovorů jsou jeden na jednoho. Můžete se tedy setkat s Recruiter, tým-lídrem, nadřízeným pro danou pozici, manažerem, majitelem společnosti nebo zaměstnancem, jehož zaměstnavatel na to pověří.

Zvykem je představení se zástupce zaměstnavatele (např. Recruiter), upřesnění své pozice či náplně práce ve společnosti a o společnosti samotné. Hlavní částí pohovoru však budou konkrétní otázky zaměřené na vás, které posoudí, zda jste ten, koho hledají.

Trvání pohovoru je individuální, kdekoli v rozsahu od půl hodiny do hodiny nebo déle. Následně pravděpodobně dostanete prostor pro své otázky. Toto je vaše příležitost klást otázky o společnosti a samotné pozici, které vám do tohoto bodu zodpovězeny nebyly. Díky poctivé přípravě můžete i v této části pohovoru vzbudit pozitivní zájem. Pohovor je zároveň i vaší šancí zjistit, zda je práce pro vás opravdu vhodná, a proto se klidně ptejte.

Další formy pracovních pohovorů

Tento text se věnuje nejčastější formě pohovorů, tedy jeden na jednoho (jeden zástupce zaměstnavatele v rozhovoru s jedním kandidátem). Existují však i jiné typy pracovních pohovorů, se kterými se můžete setkat.

Telefonický pohovor

Telefonický pohovor slouží obvykle jako screening aby společnost zjistila, zda jste skutečně vhodným kandidátem pro komplexní pohovor. Na telefonický pohovor se dá připravit podobně jako na osobní, pár tipů jste si mohli přečíst zde.

Skype pohovor

Video pohovory přes Skype posouvají telefonický screening na vyšší úroveň a pro mnohé společnosti se stávají pravidelnou součástí výběrových procesů. Nezapomeňte na kontrolu techniky (mikrofon, kamera, sluchátka), stejně si zajistěte ticho a klid, vhodné oblečení a nezapomeňte na ponožky na posteli a krabici od dojedení pizzy za vámi :)

Skupinové pohovory

Jedním typem skupinového pohovoru je takový, ve kterém např. jeden recruiter vede pohovor současně s vámi a dalšími uchazeči. V tomto scénáři mohou být všichni kandidáti požádáni, aby odpověděli na stejné otázky, nebo se vás v rámci jednoho bloku budou každého ptát otázky rozličné. Někdy můžete být oslovení, abyste jako tím vyřešili vzorové úlohy nebe případové studie.

Dalším typem skupinového pohovoru je ten, ve kterém se za společnost zúčastní více než jeden zástupce, ať už aktivní nebo pasivní. Mohou se v dotazování otázek aktivně střídat, nebo bude každý čekat na prostor pro svůj blok otázek, případně bude někdo z nich jen přísedící a bude poslouchat.

Prípadové štúdie

Případové studie (praktické úlohy) jsou specifickým formátem, které byly kdysi výlučně doménou konzultačních a obchodních společností, dnes se objevují napříč celým hospodářstvím od IT až po nevládní organizace. Úloha může znít i "Kolik fotbalových míčů se vejde do Airbus A380?“

Pohovory na veletrzích práce

Nové pracovní příležitosti můžete hledat i na veletrzích práce a kariérních dnech. Připravte se však na improvizované pohovory, během nichž budete mít cca 10 minut na to, abyste se prodali náborových pracovníkovi. Při obsazování technických pozic (např. Operátor výroby, řidič VZV, svářeč) vás mohou osobně krátce vyzpovídat, pokud jste osobnostně vhodný kandidát a splňujete i odborné předpoklady, mohou vás následně kontaktovat už s konkrétní pracovní nabídkou. Někdy je toto setkání vstupenkou na komplexní osobní pohovor.

Assessment center (AC)

Úkolem AC je testování schopností a dovedností stávajících zaměstnanců a kandidáty o přijetí do zaměstnání. Úkoly zkoumají osobnostní charakteristiky, schopnost pracovat samostatně, schopnost pracovat v týmu, práci v časovém stresu s nekompletními informacemi, zjišťují potřeby budoucího vzdělávání a tréninků. Testování simuluje úkoly, se kterými se jednotlivec může při výkonu práce na konkrétní pozic setkat nejčastěji. Součástí AC je i sebehodnocení, které je součástí souhrnné závěrečné zprávy.

Jsme na konci

Ke konci pohovoru nezapomeňte ukázat svou spokojenost, zvláště pokud s pohovorem projeví spokojenost druhá strana. Nebuďte však příliš zvědaví a neptejte se Recruiter, jaký dojem z vás má. Neočekávejte ani, že vám na místě ihned dají stanovisko, zda jste ve výběrovém řízení uspěli. Pokud vám však sami neřeknou, kdy můžete očekávat zpětnou vazbu, neváhejte a zeptejte se na to před odjezdem.

Poděkujte za rozhovor a čas, který vám věnovali.

Poděkujte za rozhovor a čas, který vám věnovali. Pokud se budete loučit s úctou, pojistíte si zanechání pozitivního dojmu. Usmějte se a vykročte z místnosti sebevědomě, i když zrovna nemáte ze sebe nejlepší pocit.

Co se děje po pohovoru?

Ve dnech následujících po pohovoru je čas, aby se recruiter (nebo kdokoli jiný zapojen do náboru) rozhodl, zda jste pro danou pozici nejvhodnější. Je to také čas pro vás klidně uvažovat, zda informace o pracovní pozici a podmínky práce jsou pro vás přijatelné.

"Ano" nebo "ne" poskytuje většina zaměstnavatelů do jednoho nebo dvou týdnů, i když některé společnosti reagují ještě déle (zvláště pokud vedou pohovory během delšího časového období, nebo výběrové řízení zahrnuje několik kol). Některé společnosti bohužel zpětné vazby nedávají.

Pokud se dostanete do finálního výběru mezi vámi a jiným kandidátů, mohou vás požádat o další osobní setkání, aby si vyjasnili postoj.

Pamatujte, že žádný pohovor není ztráta času, i když jste práci nezískali nebo jste se rozhodli, že nabídka práce není pro vás vhodná nebo akceptovatelná. Zkušenost je nepřenosná. Každý pohovor vám může sloužit k ujasnění si, jaký typ společností a pracovních pozic by vám vyhovovaly nejvíce.


Pomohli jsme? Dejte o nás vědět i dalším!
Autor článku:
Lenka Jusko

Jsem Lenka. Humanitní obory mě zajímali už od střední školy, proto jsem se rozhodla věnovat se na bakalářském stupni Managementu lidských zdrojů, na inženýrském stupni Ekonomice a managementu malých a středních podniků. Později jsem si rozšířila znalosti profesním studiem Executive MBA. Už během studia na vysoké škole jsem pracovala v personální agentuře jako administrátor a recruiter. Hodně jsem se o HR v praxi naučila ve specifických oblastech, kde působili moji další zaměstnavatelé, a to soukromý poskytovatel zdravotnické záchranné služby a později IT společnost. Jinak jsem zejména z masa a kostí, spokojená manželka, matka, patří k nám i pes a kocour, energií mě nabíjí zejména čerstvý vzduch a příroda. Věřím v „Change your thoughts and you change your world.“