Podmínky a soukromí

Smluvní podmínky ("Podmínky")

Naposledy aktualizováno: 24.05.2018

Přečtěte si prosím pečlivě tyto Smluvní podmínky ("Podmínky", "Smluvní podmínky") před tím, než použijete webovou stránku https://www.zivotopis-snadno.cz (dále jen "služba").

Váš přístup k Službě a používání této služby je podmíněno souhlasem s těmito Podmínkami. Tyto podmínky se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele a další, kteří přistupují ke službě nebo ji využívají.

Přístupem k této službě nebo její pomocí vyjadřujete souhlas s tím, že budete dodržovat tyto podmínky.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které nevlastníme nebo neřídíme.

Zivotopis-snadno.cz nemá žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo praktiky webových stránek nebo služeb třetích stran. Důrazně doporučujeme, abyste si přečetli smluvní podmínky a zásady ochrany soukromí webových stránek nebo služeb třetích stran, které navštívíte.

Obsah

Jste výlučně odpovědní za veškerý obsah, který vytváříte pomocí našich služeb.

Poplatky, platby a vrácení peněz

Provozovatel zivotopis-snadno.cz si vyhrazuje právo vyžadovat poplatky za platbu nebo předplatné za některé z našich služeb. Další informace naleznete na stránce ceník.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- bezhotovostně platební kartou
- bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Veškeré zaplacené poplatky jsou nevratné, s výjimkou podmínek stanovených v těchto Všeobecných podmínkách použití, ve zvláštních podmínkách nebo v zákonných podmínkách.

Změny

Vyhrazujeme si právo, dle vlastního uvážení, kdykoliv změnit nebo nahradit tyto Podmínky. Je-li revize podstatná, pokusíme se před tím, než vstoupí v platnost, vstoupí nejméně do 30 dnů oznámení. To, co představuje významnou změnu, bude stanoveno na základě vlastního uvážení.

Tím, že budeme pokračovat v přístupu k našim službám nebo jejich využívání poté, co tyto revize vstoupí v platnost, souhlasíte s tím, že budete vázáni revidovanými podmínkami.

Zásady ochrany osobních údajů

Bezpečnost

Všechny informace jsou přenášeny technologií SSL (Secure Socket Layer).

Informace o vašich transakcích / kreditních kartách nejsou uloženy na našich serverech.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Informace, které shromažďujeme

- Váš životopis.
- Údaje o platbě, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, fakturační adresa.
- Informace o používání webových stránek, jako jsou stránky, které navštívíte, a které funkce se snažíte zajistit, abyste získali nejlepší zkušenost na našich webových stránkách.

Vaše informace jsou uloženy po dobu 60 dní a to zejména z důvodu reklamací a možných uprav. Vaše informace nikdy NEJSOU poskytovány třetím stranám. Pokud máte zájem o odstranění informací před uplynutím 60 dní, kontaktujte nás na emailové adrese: info@zivotopis-snadno.cz.

Cookies a další technologie

Cookies používáme k uložení vašich preferencí. Služby třetích stran, které používáme, mohou také používat cookies.

Změny

Pravidla ochrany osobních údajů můžeme z času na čas aktualizovat.

Kontaktujte nás

Provozovatel
Ing. Tomáš Jakubčin - WEBolution
Kvetná 5287/19
08001 Prešov
Slovenská republika
IČO: 47054336

tel.: +421 902 101 592
email: info@zivotopis-snadno.cz